36 Comments

  1. Ở đâu vậy mà nhìn thấy sợ quá,chắc đã lắm đây😍😍😍😍😱😰😰😰😥 chú đó đẩy chắc mạo hiểm lắm😱

  2. Lỡ như cái dây ko chắc, đang đu đưa mà dây đức là xong đơi bả luôn á. 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *