Tiny Tina's Wonderlands – Official Announcement Trailer | Summer Game Fest 2021Check out the action-packed, zany announcement trailer for the upcoming game, Tiny Tina’s Wonderlands, featuring Andy Samberg, Wanda Sykes, Will Arnett, and Ashly Burch, along with her royal highness.

Tiny Tina’s Wonderlands is coming in early 2022.

#IGN #Gaming #SummerOfGaming

https://galaxypub.vn/

47 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *