5 Comments

  1. Đang phân Vân cz 22lr và 17hmr kích cỡ nong 5,56 cz hay 17hmr nog to hơn hay cung 5.56 chỉ khác là đạn 17hmr nó dài hơn bắn khỏe vậy xin cho biết cảm ơn.?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *