6 Comments

  1. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim buồn và tôi khóc mà bây giờ tôi xem những bộ phim buồn thì tôi không còn khóc được nữa😞😔

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *