9 Comments

  1. 02:00 Cậu biết vì sao không? Bởi vì thích một người, trốn thế nào cũng không thoát. 🎲

  2. Má bực cái cửa mình, banh mắt người xem con này tàng hình mà thằng đạo diễn cho quần áo tàng hình theo quá xá bậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *