9 Comments

  1. Xin hay ngưng giọng điệu kì thị đó và đối xử công bằng với họ, họ là người da đen nhưng họ vẫn là con người, họ là những người đồng tính thì họ vẫn là con người. Hãy biến thế giới từ một thế giới phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính trở thành một thế giới bình đẳng

  2. Nước Mỹ ngày hôm nay vẫn ko thoát phân biệt chủng tộc. Thật sự xã hội loài người quá phức tạp và man rợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *