2 Comments

  1. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. tội nghiệp cho mấy đứa con, chồng chan vợ húp lấy gì con ăn 🤪🤪🤪🤪🤪🤪

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *