Người Việt thay đổi nhu cầu du lịch thế nào 2 năm qua?#dulichvietnam, #dulichmuadich,#dulichbenvung,#hangphimtre
Người Việt thay đổi nhu cầu du lịch thế nào 2 năm qua?
Du lịch bền vững có thể hiểu là du lịch mang đến nguồn lợi cho môi trường tự nhiên và cộng đồng dân cư, để duy trì hoạt động lâu dài mà không gây ảnh hưởng xấu. Hay nói cách khác, du lịch bền vững thân thiện với môi trường tự nhiên, gắn liền với văn hóa xã hội và đem lại kinh tế cho cộng đồng.

https://galaxypub.vn/

Hãng Phim Trẻ

5 bình luận trong “Người Việt thay đổi nhu cầu du lịch thế nào 2 năm qua?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.