2 Comments

  1. Cuối cùng có nhân tính mà thành giết nhiều ng hơn kẻ ko nhân tính!

    Vậy đâu là đúng trưởng tàu hay trưởng quân khởi nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *