Láng xong nền tả luy hiên nhà Po 2 vợ bỏ đi du lịch. Đẹp thế này 2 vợ cùng về thì chết toi.

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »

Xây tả luy nhà Pó 2 vợ bỏ đi du lịch. Anh em dùng lực đẩy nâng mái hiên nhà có hiệu quả ?

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »

Xây tả luy nhà Pó 2 vợ bỏ đi du lịch. Không thể tin được . số khổ của 3 anh em ngủ chuồng bò

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »

Xây tả luy nhà Pó 2 vợ bỏ đi du lịch. Đẩy nhanh tiến độ vì sợ sắp có mưa to.

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »

Xây tả li Pó 2 vợ bỏ đi du lịch. Vợ 2 sắp về rồi. 3 anh em ngủ chuồng bò

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »

Sửa nhà Po 2 vợ bỏ đi du lịch. Hôm nay được đổ cột giằng móng tả li nguy hiểm #5

Phone, Viber, Zalo : 0965628602 _Số tài khoản Agribank 8202205027515 _Tên chủ tài khoản: Ly Mí Lía ( địa chỉ thôn Pể Há xã Lũng Táo huyện Đồng Văn tỉnh…

Read more »