Review Phim: Mật Mã Sống – Jason Statham

Kênh Youtube: MKT Channel’s Nơi kể lại những bộ phim, đánh giá, nêu quan điểm cả nhân về các bộ phim mình đã xem. Chúng mình cập nhật các bộ…

Read more »

Review Phim: Phi Vụ Thế Kỷ 1 – Review Phim Hay.

Review Phim: Phi Vụ Thế Kỷ 1. *Kênh Youtube: MKT Channel’s -Nơi kể lại những bộ phim, đánh giá, nêu quan điểm cả nhân về các bộ phim mình đã…

Read more »

REVIEW PHIM: FOREVER – PHIM TRINH THÁM 2014: Sherlock Holmes phiên bản pháp y, nhưng yểu mệnh

Kênh Youtube: MR.KAYTOO REVIEW Nơi kể lại những bộ phim, đánh giá, nêu quan điểm cả nhân về các bộ phim mình đã xem. Chúng mình cập nhật các bộ…

Read more »

REVIEW PHIM: SÁT THỦ AVA – PHIM HÀNH ĐỘNG MỸ HAY.

Kênh Youtube: MR.KAYTOO REVIEW Nơi kể lại những bộ phim, đánh giá, nêu quan điểm cả nhân về các bộ phim mình đã xem. Chúng mình cập nhật các bộ…

Read more »